Startsida Prisuppgift Kontakta oss Karta

Vi löser dina transportbehov!
Vi är specialister på transporter i Skandinavien och Europa,
med lång erfarenhet av kylt och fryst.

"Obunden är stark"... som det klokt brukar heta.
"En bra speditör måste behärska alla transportmedel
som ska samordnas till maximal transportkvalitet.
Och han måste kunna konsten att snabbt och flexibelt
kombinera dem till effektivaste transportsystem."

Vi har bra transportlösningar för Distribution Malmö.

Just däri ligger en viktig del i Transport Sweden´s
styrka och särart som speditör;
att vi har en självständig och obunden ställning.

Vi har dokumenterat och infört ett ledningssystem
utifrån standarderna ISO 9001:2000 och 14001:1996.

[email protected]